Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja A Túravitorlás Sportklub (1024 Budapest, Káplár utca 10/A., fsz. 4., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Túravitorlás Sportklub adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tvsk.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Túravitorlás Sportklub fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Túravitorlás Sportklub elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Túravitorlás Sportklub a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Túravitorlás Sportklub az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 2. Az adatkezelő adatai Amennyiben … Bővebben: Adatkezelési tájékoztató