© 2018 by Túravitorlás Sportklub Minden jog fenntartva.

Meghívó Túravitorlás Sportklub évi rendes küldöttközgyűlésére


M E G H Í V Ó


A Túravitorlás Sportklub évi rendes küldöttközgyűlésére, melyet


2019. május 30-án 17:30 órakor


tartunk a Budapest, II. Pengő köz – Káplár u. saroknál lévő


„Göröggödörben”


Napirend:

1. A levezető elnök megválasztása

2. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

3. Az Elnökség beszámolója a TVSK 2018. évi tevékenységéről,

gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Garádi István alelnök

Mellékletek:

- A telepek és a túra- és versenyszakosztályok beszámolói

- a 2018. évi mérleg

4. Az Elnökség javaslata a TVSK 2019. évi tervre (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Homonnay Zsombor alelnök

5. A Felügyelő Bizottság jelentése. (Szavazás a beszámolók elfogadásáról).

Előterjesztő: Üveges László FB elnök

6. Az elnök-választás előkészítése, az elnök jelölt bemutatkozása, a Szavazat-

számláló Bizottság megválasztása

Előterjesztő: Garádi István alelnök


Túravitorlás Sportklub 1024 Budapest, Káplár u 10/a

7. A TVSK új elnökének megválasztása (titkos szavazás)

Előterjesztő: a Szavazatszámláló Bizottság elnöke

8. Egy új elnökségi tag megválasztása, a jelölt bemutatkozása, megválasztása

(titkos szavazás)

Előterjesztő: a Szavazatszámláló Bizottság elnöke

9. Egyebek


Jelen meghívó a küldött mandátumának igazolására is szolgál. Kérjük ezért,

hogy a meghívót hozza magával.

Akadályoztatása esetén közokiratban, vagy két tanúval ellátott magánokiratba

foglalt meghatalmazással ellátott képviselőt bízhat meg a küldöttközgyűlésen

való részvétellel.

Kiemeljük, hogy az Alapszabály szerint a meghatalmazott nem lehet egy másik

küldött.

A küldöttközgyűlés határozatképtelenség esetén, ugyanazon napon és helyszínen

18:00 órakor tartjuk meg a megismételt küldöttközgyűlést, amely a megjelent

küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes és a napirendben szereplő

témakörökben érvényes döntéseket hoz.

Budapest, 2019. április 29.


Jó szelet!


Homonnay Zsombor és Garádi István alelnökök