TVSK logó

M E G H Í V Ó

A Túravitorlás Sportklub évi rendes küldöttközgyűlésére, melyet 2019. május 30-án 17:30 órakor tartunk a Budapest, II. Pengő köz – Káplár u. saroknál lévő „Göröggödörben”

Napirend:

1. A levezető elnök megválasztása

2. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

3. Az Elnökség beszámolója a TVSK 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Garádi István alelnök

Mellékletek:

– A telepek és a túra- és versenyszakosztályok beszámolói

– a 2018. évi mérleg

4. Az Elnökség javaslata a TVSK 2019. évi tervre (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Homonnay Zsombor alelnök

5. A Felügyelő Bizottság jelentése. (Szavazás a beszámolók elfogadásáról).

Előterjesztő: Üveges László FB elnök

6. Az elnök-választás előkészítése, az elnök jelölt bemutatkozása, a Szavazat-számláló Bizottság megválasztása

Előterjesztő: Garádi István alelnök

Túravitorlás Sportklub 1024 Budapest, Káplár u 10/a

7. A TVSK új elnökének megválasztása (titkos szavazás)

Előterjesztő: a Szavazatszámláló Bizottság elnöke

8. Egy új elnökségi tag megválasztása, a jelölt bemutatkozása, megválasztása (titkos szavazás)

Előterjesztő: a Szavazatszámláló Bizottság elnöke

9. Egyebek

Jelen meghívó a küldött mandátumának igazolására is szolgál. Kérjük ezért, hogy a meghívót hozza magával.

Akadályoztatása esetén közokiratban, vagy két tanúval ellátott magánokiratba

foglalt meghatalmazással ellátott képviselőt bízhat meg a küldöttközgyűlésen való részvétellel.

Kiemeljük, hogy az Alapszabály szerint a meghatalmazott nem lehet egy másik küldött.

A küldöttközgyűlés határozatképtelenség esetén, ugyanazon napon és helyszínen

18:00 órakor tartjuk meg a megismételt küldöttközgyűlést, amely a megjelent

küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes és a napirendben szereplő témakörökben érvényes döntéseket hoz.

Budapest, 2019. április 29.

Jó szelet!

Homonnay Zsombor és Garádi István alelnökök