logged_in_greeting="Szia! Segíthetünk valamiben?" logged_out_greeting="Szia! Segíthetünk valamiben?">
Küldöttközgyűlés december 17-ére halasztva - TVSK - Túravitorlás Sportklub
 • 2021.12.06.
 • TVSK
 • Közzétette: Náray Vilmos
 • 682
 • 0

Technikai okokból a küldöttgyűlés az eredeti december 7-ei időpontról az elnökség december 17-ére halasztotta.Alább közöljük a meghívót. Az érdeklődőket kérjük, hogy részvételi igényüket jelezzék a tvsk@tvsk.hu email-címen, hogy időben megküldhessük a hozzáférést biztosító adatokat.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagok, tisztelt Küldöttek! Kedves Sporttársak!

Ezúton tisztelettel meghívunk a Túravitorlás Sportklub (székhely: 1024 Bp., Káplár u. 10/A. fszt. 4.)  éves rendes küldöttközgyűlésére.

Időpont: 2021. december 17., péntek, 17.00 óra

Helyszín: Zoom online, amelyhez a meghívó linket külön küldjük el.

Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon az küldötteknek több, mint fele személyesen megjelent. Ezért kérlek Benneteket, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel mindenképpen jelenjetek meg. A küldöttek száma Alapszabályunk értelmében 40 fő, ezért a küldöttközgyűlés határozatképességéhez legalább 21 küldött megjelenésére van szükség.

Amennyiben a küldöttközgyűlés határozatképtelen, megismételt küldöttközgyűlést tartunk, amelynek időpontja és helyszíne:

Időpont: 2021. december 17., péntek, 17.30 óra.

Helyszín: Zoom online

 A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.(Ptk. 3:76.§ (3)).

A tervezett napirend (létszámegyeztetés után)

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
 2. A napirend elfogadása. (Esetleges új napirendi pontokról egyenkénti szavazás. Új napirendi pont felvétele abban az esetben megengedett, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Ptk. 3:74§ (4))
 3. A felügyelő bizottság jelentésének meghallgatása. Előadó: Magyar István, a felügyelő bizottság elnöke. Melléklet: Pénzügyi beszámoló, felügyelő bizottság jelentése.
 4. Az egyesület 2020. évi pénzügyi beszámolójának megerősítése, felmentvény megadása az elnökség és a felügyelő bizottság részére.
 5. A 2021. évi költségvetés elfogadása.
 6. Elnökségi beszámoló a 2021. évi szakmai tevékenységről. (Előadó: Náray Vilmos, elnök). Elnökségi beszámoló mellékelve.
 7. Elnökségi beszámoló vitája és elfogadása.
 8. A 2022. évi tagdíjak mértéke. Javaslat mellékelve (Előadó: Náray Vilmos elnök).
 9. A 2022. évi központi költségvetés. Jelen meghívóhoz mellékeljük a tervtáblázatot, amelyhez az elnök szóbeli megjegyzéseket fűz. (Előadó: Náray Vilmos elnök).
 10. A felügyelő bizottság elnökének javaslata a költségvetés elfogadásáról (Előadó: Magyar István felügyelő bizottsági elnök).
 11. Vita és szavazás a tagdíjak mértékének és ezzel együtt a 2022. évi költségvetési terv elfogadásáról.
 12. Egyebek

Kérjük, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében 16.45-től kezdjétek meg a belépést a Zoom-felületre.

Budapest, 2020. december 2.

A Túravitorlás Sportklub elnöksége nevében:

Náray Vilmos, elnök

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *